Kür Proeven

Kür op muziek kostuumklasse
Let op! Ook voor de Kür is de veiligheidshoofddeksel verplicht onderdeel van het tenue
Periodekostuum
Gebaseerd op historie. Bepaalde periode en landstijl.
Ook het paard/pony kan hierbij 'aangekleed' zijn.
Fantasiekostuum
Vrije aankleding amazone en 'aankleding' paard/pony
Dressuurkostuum
Het kostuum dat ook in de dressuurproef wordt gebruikt. Zie reglementen
Het toilet van het paard is hetzelfde als in de dressuurproeven

Kür op Muziek

Bij het maken van een kür op muziek dient men met een aantal zaken rekening te houden.

De kür kent op elk niveau verplichte onderdelen die in de proef getoond moeten worden. Onderdelen die niet worden getoond, kunnen ook niet worden beoordeeld en leveren per onderdeel 0 punten op. Dit kan uw score fors omlaag halen.

Let ook op de toegestane tijdsduur per proef (deze staat bovenaan het protocol vermeld). Voor het overschrijden van de toegestane tijd worden punten in mindering gebracht. Houdt hier dus rekening mee.

Download hieronder uw proef en voorwaarden

Op de download staat precies hoe en op welke punten uw proef beoordeeld wordt en hoe zwaar de punten meewegen, dit ziet u door de genoemde coëfficiënt voor de score per onderdeel.

 • Periode-, fantasie- of dressuurkostuum.
 • Individueel, pas de deux of meertal.
 • Rijtijd: staat vermeld op het protocol met verplichte oefeningen.
 • De tijd, vanaf de klasse M individueel en vanaf de klasse L pas de deux en meertallen, gaat in na de groet bij de eerste pas voor-, zij- of achterwaarts. Bij de klasse B en L individueel en B pas de deux en meertallen gaat de tijd in na het passeren van de letter C.
 • Rijbaan 20 x 40 meter
 • De amazone dient voor aanvang van de wedstrijd een cd of USB-stick en een reserve cd of USB-stick met de muziek en met de naam van de amazone en paard af te geven bij het wedstrijdsecretariaat.
 • De muziek, vanaf de klasse M individueel, en vanaf de klasse L pas de deux en meertallen mag beginnen met een intro bij het binnenkomen, maar moet in elk geval starten na de groet bij de eerste pas voor-, zij- of achterwaarts. Bij de klasse B en L individueel en B pas de deux mag de muziek ook met een intro beginnen maar moet in ieder geval starten na het passeren van de letter C.
 • Het binnenkomen, halthouden en groeten, vanaf de klasse M individueel en L pas de deux en meertallen, dient te geschieden op de A-X-C-lijn, waarbij het is toegestaan in stap, draf of galop binnen te komen. Bij de klasse B en L individueel en B pas de deux en meertallen  komt men binnen via A-F-B-M-C of A-K-E-H-C in stap, draf of galop
 • De beoordeling begint bij alle klassen bij het binnenkomen bij A
 • Er mogen alleen oefeningen worden getoond die in dezelfde klasse gevraagd worden in de dressuurproeven.
 • De amazone dient, vanaf de klasse M individueel en L pas de deux en meertallen, bij het begin en einde van de proef te groeten met het front naar de jury bij C. Bij de klasse B en L individueel en B pas de deux en meertallen alleen groeten aan het einde van de proef met het front naar de jury bij C.

 

U kunt hier uw Kür uitkiezen en downloaden.

Individueel dressuurkostuum
B Niveau paarden/pony's
L Niveau paarden/pony's
M Niveau paarden/pony's
Z1 Niveau paarden
Z1 en Z2 Niveau pony's

Individueel fantasie- periodekostuum
B Niveau paarden/pony's
L Niveau paarden/pony's
M Niveau paarden/pony's
Z1 Niveau paarden
Z1 en Z2 Niveau pony's

Pas de Deux en meertallen dressuurkostuum
B Niveau paarden/pony's
L Niveau paarden/pony's
M Niveau paarden/pony's
Z Niveau paarden/pony's

Pas de Deux en meertallen fantasie- periodekostuum
B Niveau paarden/pony's
L Niveau paarden/pony's
M Niveau paarden/pony's
Z Niveau paarden/pony's