Ereleden

Erevoorzitter
Beer Meijer †

Ereleden
Debora Bonjer
Trix Brinkhuis
Ellen van der Giessen-Veder
Jan Kouwen
Ellen van der Putten
Charlotte Specken
Ineke Steinmetz-Blok
Anne Weessies

Lid van verdienste
Marieke van de Kamp-Duijkers